BG

ENG

Хотел “Пей Сърце”
Управител: Михаил Радков
Адрес: Ул. “Кирил и Методий” 18
Легла: 8 + (3)
Хотелът има прекрасен битов кът с камина, който го доближава максимално до домашната обстановка.
Телефон: 03023/2566
Факс: 03023/2566
GSM: ++359 87 467101
E-Mail:
Vesselina_Star@Yahoo.com

Назад