BG

ENG

РЕГИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА КАРТОФОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ СЕЛО МОМЧИЛОВЦИ, ОБЩИНА СМОЛЯН

тел: 03021/8527; 03023/2329; моб.: 048/932 115 GSM: 0887/379043

Планински

БЪЛГАРСКИ КАРТОФИ ЗА ПОСЕВ

РАКП (Регионална асоциация на картофопроизводителите) с. Момчиловци, община Смолян, област Смолян е създадена през 1997 год., като кооперация от нов тип. В ная членуват 23 фермери.

Кооперацията е със седалище с. Момчиловци, община Смолян, обл. Смолян и има предмет на дейност:

- производство, заготовка, съхранение и продажба на картофи за посев от класи А и Б, от високодобивни ранни, средноранни и късни сортове картофи от Холандска селекция

РАКП - с. Момчиловци е наследник на традициите на едно от първите ЕЛИТНИ ДЪРЖАВНИ СЕМЕПРОИЗВОДСТВЕНИ СТОПАНСТВА в Р. България с картофи за посев, за ранното полско производство на картофи за консумация.

Всички семена се придружават от семеконтролни и фитосанитарни документи, гаранция за качество и автентичност на посадъчния материал.

Кооперацията работи на територията на с. Момчиловци, като площите са съсредоточени на 1700м надморска височина - гаранция за здрав и свободен от вируси посадъчен материал.

Кооперацията разполага с картофохранилище в местноста “Роженски ливади” за 3000 тона картофи с активна вентилация. Машини за сортиране, егализиране и пакетиране на картофите за посев, трактори и друга прикачна техника.

Кооперацията поддържа добри контакти с фирма “Агрико” - Холандия.

 

 

РЕГИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА КАРТОФОПРОИЗВОДИТЕЛИ СЕЛО МОМЧИЛОВЦИ ОБЩИНА СМОЛЯН

тел. 03021/8527; 03023/2329; моб.: 048/932115 GSM: 087/379043